Case Studies Cities & Regions

IRMA MATRIX w New York

Automatyczne zliczanie pasażerów w nowojorskim transporcie publicznym

Czujniki IRMA MATRIX pozwalają MTA reagować na zmiany

W ciągu przeciętnego, przedpandemicznego dnia tygodnia, około 8,3 miliona nowojorczyków korzystało z systemuMetropolitan Transportation Authority (MTA), co daje

około 2,6 miliarda przejazdów pasażerskich rocznie.

Projektowanie i optymalizacja tras, zwłaszcza w odpowiedzi na gwałtowne zmiany, takie jak obecna pandemia, nie jest łatwym zadaniem. Jednak wyzwanie to jest rozwiązywane przy pomocy inteligentnych systemów transportu publicznego i informacji pasażerskiej.

Zdjęcie: Meric Dagli | Unsplash

MTA potrzebuje informacji o zajętości swoich pojazdów w czasie rzeczywistym

Największa sieć transportowa w Ameryce Północnej, MTA w regionie Nowego Jorku

obejmuje 5 000 mil kwadratowych,

rozciągając się od Nowego Jorku przez Long Island, południowo-wschodni stan Nowy Jork i Connecticut. Dzięki 325 liniom autobusowym, znaczna część tego obszaru jest obsługiwana przez autobusy. Dział autobusowy Urzędu Transportu zarządza 5,800 pojazdami, co czyni go największą flotą autobusową w kraju. W 2013 r., gdy zarząd MTA zaproponował wprowadzenie w swojej flocie systemu informacji o zajętości miejsc pasażerskich w czasie rzeczywistym, Bus Technology Group zwróciła się do firmy iris w sprawie zastosowania czujników do automatycznego zliczania pasażerów (APC).

Fragment mapy autobusów na Brooklynie / © MTA

W MTA, dział APC dostarcza pasażerom aktualnych informacji o zajętości miejsc, a jednocześnie pozwala sprawdzić, jak efektywnie przebiegają działania operacyjne kontrolerów. Dane te są również przydatne przy zarządzaniu flotą pojazdów MTA.

 

Kiedy rozpoczęto projekt APC, początkowym celem było zapewnienie informacji o pasażerach wsiadających w czasie rzeczywistym. W tym czasie MTA korzystało z danych o opłatach pobieranych z kart z zastrzeżonego systemu płatności MetroCard. Jednakże, jeśli pasażer wsiadł do autobusu o 12:06, system liczył go jako wsiadającego o 12:00, więc dane te były dokładne tylko w sześciominutowych blokach. Chociaż mogło to wygenerować wystarczającą ilość informacji, aby wiedzieć, ile osób wsiadło do autobusu, niekoniecznie dostarczało to danych na temat tego, gdzie wysiedli lub jakie było obłożenie autobusu w danym momencie.

Zaczęły się więc poszukiwania bardziej zaawansowanego rozwiązania. Zazwyczaj agencje kupują od dostawców ITS pakiet "pod klucz", przy czym dostawca ma pełną kontrolę nad systemem. MTA postanowiło jednak pójść inną drogą. Zdefiniowano zakres systemu APC, który chciano wdrożyć, a następnie zakupiono tylko sprzęt.

Cała integracja, oprogramowanie i aplikacja zostały opracowane we własnym zakresie, dzięki czemu MTA stało się swoim własnym integratorem ITS.

Oznaczało to, że zespół MTA ds. APC musiał zająć się każdym aspektem wdrożenia, począwszy od zapoznania się z nową technologią zliczania pasażerów, poprzez pełnienie roli integratora, współpracę z dostawcami, a skończywszy na opracowaniu systemu wspólnie ze wszystkimi producentami nowych autobusów, które były zamawiane przez MTA.

Dlaczego IRMA?

Wstępna faza rozpoznawcza projektu pozwoliła MTA ustalić, jaka technologia zliczania pasażerów jest dostępna na rynku w tamtym czasie. Po przeprowadzeniu eksperymentów z różnymi technologiami czujników APC, MTA wybrało czujnik 5 generacji firmy iris: IRMA MATRIX, ze względu na jego dokładność oraz łatwość użycia i integracji.

Szczęśliwym trafem, Bus Technology Group znalazła w firmie iris silnego partnera w całym projekcie. Jako zaufany dostawca, firma iris dostarczyła wskazówek w oparciu o swoje doświadczenie ze współpracy z innymi organizatorami transportu, jak również z innymi integratorami na całym świecie. Zespół pracowników firmy iris pomagał MTA we wszystkich kwestiach technicznych związanych z obsługą APC oraz programowaniem urządzeń i dodatkowego oprogramowania. iris nawiązał długoterminową współpracę z Bus Technology Group w MTA, pozostając przy tym bardzo elastycznym i pomagając MTA w osiągnięciu założonych celów.

W wyniku partnerstwa firm MTA i iris, od zakończenia projektowania w 2016 roku i pierwszych instalacji w 2017 roku czujniki IRMA zostały zainstalowane i wdrożone

w 2,500 autobusach 

(około 40% floty MTA). System APC składa się z modemu, który komunikuje się w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem chmury, z centralnym urządzeniem będącym mózgiem działania. Komputer ten przekazuje surowe dane z czujników IRMA MATRIX firmy iris. System zaczyna zliczać pasażerów, gdy tylko drzwi autobusu się otwierają i kończy zliczanie, gdy się zamykają. Następnie komputer zestawia te liczby ze współrzędnymi GPS autobusu, jego numerem trasy i numerem jazdy operatora, który dyktuje harmonogram. W czasie krótszym niż sekunda, komputer back-end zwraca zaktualizowane informacje do autobusu, jednocześnie dostarczając w czasie rzeczywistym dane dla wewnętrznych jednostek MTA.

© MTA/Marc A. Hermann
© MTA/Marc A. Hermann

Zwiększanie wygody poprzez informowanie o wskaźniku zajętości

Projekt APC był pierwotnie przewidziany jako podstawowy system informacji pasażerskiej, wyświetlający w mobilnej aplikacji dla klientów kolor czerwony, żółty lub zielony, w zależności od wysokiego, średniego lub niskiego poziomu obciążenia. Projektanci z powodzeniem wdrożyli tę funkcję na rok przed wybuchem pandemii koronawirusa w Nowym Jorku. Władze stanowe zażądały, aby MTA nie pokazywało danych w ten kolorowy sposób z obawy na to, że pasażerowie błędnie zinterpretują zielone światło jako oznaczające brak ryzyka zakażenia wirusem COVID. W konsekwencji, Bus Technology Group zaczęła wyświetlać obciążenie pasażerów w liczbach bezwzględnych - pozwalając ludziom na wyciągnięcie własnych wniosków.

Zdjęcie: Laura James | Pexels
Zdjęcie: Laura James | Pexels

System IRIS może również zliczać przedmioty, które są zabierane na pokład autobusów. Do takich przedmiotów należą wózki inwalidzkie (i inne urządzenia do poruszania się) oraz wózki dziecięce. Jest to o tyle istotne, że np. wózek zajmuje więcej miejsca niż pasażerowie, więc informacje dotyczące liczby przewożonych osób mogą być mylące, jeśli zwracane są tylko dane dotyczące liczby pasażerów. Podobnie, dla użytkowników wózków inwalidzkich i ich opiekunów niezwykle użyteczna jest informacja z wyprzedzeniem, czy specjalnie przydzielone miejsca są wolne w najbliższym pojeździe.

Rozwiązanie przyszłościowe

Kolejna generacja czujników IRMA 6, zostanie wkrótce wprowadzona na rynek północnoamerykański, a MTA przewiduje przeprowadzenie testów tych czujników w 2021 roku. Nowe czujniki wykorzystują również technologię Time-of-Flight, która została znacząco rozwinięta przez firmę iris w ciągu ostatnich 15 lat. Czujniki mierzą odległości do obiektów za pomocą własnego źródła światła spoza spektrum widzialnego i obliczają czas, jaki zajmuje wiązka od jego źródła do obiektu i z powrotem – w 76 800 punktach. W wyniku tych pomiarów powstaje niezwykle precyzyjny obraz tego, kto wsiada do autobusu lub co zostało wniesione. Nawiasem mówiąc, masa ludzi wbiegających do pojazdu w godzinach szczytu nie stanowi problemu dla czujników IRMA, ponieważ rozróżniają one ludzi na podstawie pomiaru różnicy wzrostu i innych kluczowych wskaźników.

iris | 2021 case study MTA New York, USA | automatic passenger counting

Cokolwiek przyniesie przyszłość, nie ma wątpliwości, że na skutek pandemii koronawirusa oblicze transportu publicznego zmieniło się na zawsze. Do końca 2020 r. liczba pasażerów w systemie MTA wynosiła średnio około 30% normalnego zapotrzebowania (autobusy 45% normalnego zapotrzebowania w styczniu 2021 r.) i nikt nie może być pewien, czy powróci do dawnego poziomu, ponieważ wiele osób po pandemii nadal pracuje zdalnie, nawet przez kilka dni w tygodniu ograniczając korzystanie z transportu publicznego.

Niezależnie od tego, władze podejmują się

kompletnego przeprojektowania sieci autobusowej.

Aby to osiągnąć, wewnętrzne jednostki zajmujące się danymi wykorzystują wszystkie dostępne dane, aby obliczyć, gdzie potrzebne są przewozy autobusowe - w których dzielnicach i na jakich trasach. Zliczanie pasażerów zebranych przez czujniki firmy iris jest kluczowe dla tego przeprojektowania.  Między innymi aktualne obciążenie pasażerów i lokalizacja stacji metra są wykorzystywane do zwiększenia wydajności usług i określenia, które dzielnice są obsługiwane przez które trasy. Najnowszy projekt przewiduje również dodanie dedykowanych pasów dla autobusów w całym mieście w celu dalszego usprawnienia usług.

Kolejne kroki firm MTA i iris

Partnerstwo pomiędzy MTA i iris przyniosło już doskonałe rezultaty, ale MTA nie stoi w miejscu i dąży do dalszych wdrożeń i ulepszeń systemu. Kolejne kroki MTA obejmują:

  • Wdrożenie czujników IRMA 6
  • Rozważenie testów liczenia wózków inwalidzkich i dziecięcych.

Ostatecznym celem MTA jest wyposażenie 100% floty w czujniki APC.

Dzięki naszym rozwiązaniom, możliwe jest zoptymalizowanie transportu publicznego

Zapytaj o IRMA MATRIX