Informacje na temat aktualnej sytuacji dotyczącej Corona wirusa
Dowiedz się więcej

Time of Flight

Dokładne wyniki dzięki czujnikom 3D do automatycznego zliczania pasażerów

Czujniki iris stosowane do automatycznego zliczania pasażerów wykorzystują technologię Time-of-Flight (ToF), która polega na monitorowaniu odległości do obiektów znajdujących się pod czujnikiem, przez pomiar czasu przelotu wiązek laserowych w podczerwieni emitowanych przez czujnik i odbijanych przez obiekty znajdujące się w strefie drzwiowej.

Dzięki temu powstaje wyraźna mapa 3D, która może być analizowana w niezawodny i w pełni zautomatyzowany sposób. Ta technologia jest wiodąca w automatycznym zliczaniu pasażerów.

Zalety dla przedsiębiorstw z branży transportu publicznego

Technologia ToF umożliwia dokładny pomiar liczby osób, a także przewożonych obiektów (wózki inwalidzkie, dziecięce, rowery). Firmy z branży transportu publicznego otrzymują zatem bardzo precyzyjne i niezawodne czujniki stosujące najnowsze technologie, które funkcjonują w niezawodny i wydajny sposób.

Time of Flight: Pomiar czasu emitowania światła

Czujnik Time-of-Flight emituje ciągłe modułowe światło w kształcie sinusoidy w niewidocznym obszarze. Jest ono odbijane od obiektów będących w jego zasięgu i następnie rejestrowane. Czas pomiędzy wysłaniem i odebraniem odbitego światła podczerwonego jest określany jako „Time of Flight” (ToF). Ta zasada pomiaru czasu emitowania światła przyczynia się w systemie automatycznego zliczania liczby pasażerów do uzyskiwania dokładnych wyników.

Obrazy 3D w czasie rzeczywistym

Czujniki Time-of-Flight dostarczają trójwymiarowe obrazy w czasie rzeczywistym. Obrazy są szczególnie wyraźne i mogą być oceniane w pełni automatycznie przez procesor sygnału. Czujniki Time-of-Flight najnowszej generacji zapewniają najwyższą niezawodność i dokładność w procesie automatycznego zliczania pasażerów.

Niezawodne za dnia i nocą

Czujniki Time-of-Flight są zaprojektowane w celu długotrwałego stosowania w pojazdach transportu publicznego. Czynniki pochodzące z otoczenia, jak np. zmienne warunki świetlne, wahania temperatur i wilgotność powietrza w autobusach i pociągach, nie mają wpływu na dokładność zliczania.

Dzięki naszym rozwiązaniom, możliwe jest zoptymalizowanie transportu publicznego

Zapytaj o IRMA MATRIX