Time of Flight

Dokładne wyniki dzięki czujnikom 3D do automatycznego zliczania pasażerów

Czujniki iris stosowane do automatycznego zliczania pasażerów wykorzystują technologię Time-of-Flight (ToF), która polega na monitorowaniu odległości do obiektów znajdujących się pod czujnikiem, przez pomiar czasu przelotu wiązek laserowych w podczerwieni emitowanych przez czujnik i odbijanych przez obiekty znajdujące się w strefie drzwiowej.

Dzięki temu powstaje wyraźna mapa 3D, która może być analizowana w niezawodny i w pełni zautomatyzowany sposób. Ta technologia jest wiodąca w automatycznym zliczaniu pasażerów.

Zalety dla przedsiębiorstw z branży transportu publicznego

Technologia ToF umożliwia dokładny pomiar liczby osób, a także przewożonych obiektów (wózki inwalidzkie, dziecięce, rowery). Firmy z branży transportu publicznego otrzymują zatem bardzo precyzyjne i niezawodne czujniki stosujące najnowsze technologie, które funkcjonują w niezawodny i wydajny sposób.

Time of Flight: Pomiar czasu emitowania światła

Czujnik Time-of-Flight emituje ciągłe modułowe światło w kształcie sinusoidy w niewidocznym obszarze. Jest ono odbijane od obiektów będących w jego zasięgu i następnie rejestrowane. Czas pomiędzy wysłaniem i odebraniem odbitego światła podczerwonego jest określany jako „Time of Flight” (ToF). Ta zasada pomiaru czasu emitowania światła przyczynia się w systemie automatycznego zliczania liczby pasażerów do uzyskiwania dokładnych wyników.

Obrazy 3D w czasie rzeczywistym

Czujniki Time-of-Flight dostarczają trójwymiarowe obrazy w czasie rzeczywistym. Obrazy są szczególnie wyraźne i mogą być oceniane w pełni automatycznie przez procesor sygnału. Czujniki Time-of-Flight najnowszej generacji zapewniają najwyższą niezawodność i dokładność w procesie automatycznego zliczania pasażerów.

Niezawodne za dnia i nocą

Czujniki Time-of-Flight są zaprojektowane w celu długotrwałego stosowania w pojazdach transportu publicznego. Czynniki pochodzące z otoczenia, jak np. zmienne warunki świetlne, wahania temperatur i wilgotność powietrza w autobusach i pociągach, nie mają wpływu na dokładność zliczania.

Dzięki naszym rozwiązaniom, możliwe jest zoptymalizowanie transportu publicznego

Zapytaj o IRMA MATRIX