Wsparcie

Jak możemy pomóc?

Poprzednie typy sensorów

Jeśli potrzebujesz dokumentacji lub oprogramowania serwisowego dla produktów IRMA wycofanych z produkcji (IRMA 3D, IRMA BASIC lub IRMA ADVANCED), prosimy o kontakt mailowy: service@iris-sensing.com.

Przesyłki zwrotne

Aby mogli Państwo polegać na bardzo wysokiej jakości usług iris-GmbH także w przypadku zwrotów, zaprojektowaliśmy proces RMA (RMA = Return Material Authorization).

W celu należytej realizacji zwrotu proszę zwrócić uwagę na następujące wskazówki

  • Numer RMA musi być zaznaczony na opakowaniu wysyłkowym

  • Proszę zwracać także uwagę na fakt, że zwroty bez nadanego numeru RMA lub w przypadku podania niewystarczających danych nie będą mogły być realizowane i mogą być ewentualnie odesłane.

  • Wysyłka musi być opłacona i ubezpieczona. iris nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe podczas wysyłki.

  • W celu naliczenia wartości celnej w przypadku zwykłego zużycia należy zastosować obniżkę wartości wynoszącą 15% na rok w stosunku do wartości pełnej.

  • Czas realizacji zwrotu aż do momentu pierwszego zgłoszenia zwrotnego wynosi dwa tygodnie.

  • Nota uznaniowa musi najpierw zostać omówiona z pracownikiem działu sprzedaży iris, jeśli nie postanowiono lub nie zalecono inaczej. 

  • Proszę zauważyć, że naliczamy opłatę od ponownego magazynowania w wysokości 20% podstawowej wartości towaru, o ile nie uzgodniono inaczej z partnerami kontaktowymi firmy iris.

  • Jeśli nie uznamy gwarancji/rękojmi, zastrzegamy sobie prawo naliczania zryczałtowanej opłaty kontrolnej w wysokości 100 EUR za każde urządzenie. 

Proszę o wiadomość zwrotną