Referencje

Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (rnv)

Firma Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (rnv) z główną siedzibą w Mannheim / Niemcy obsługuje linie autobusów miejskich, tramwajów w niemieckich miastach: Mannheim, Heidelbergu oraz Ludwigshafen i posiada tam swoje zajezdnie dla ww. pojazdów.

Mannheim, NIemcy

Automatyczny system zliczania pasażerów firmy iris-GmbH uzyskał certyfikat dokładności wg. nowej niemieckiej specyfikacjji VDV 457 2.0. Maksymalny błąd zliczania wyniósł 1%.

W ramach certyfikacji całego systemu automatycznego rozmieszczenia pasażerów rnv - opartego o czujniki IRMA i systemu zarządzania rozkładem jazdy, systemy te zostały poddane szczegółowej kontroli przez firmę TCAC-GmbH z Drezna.

Wiosną 2015 roku biuro certyfikacyjne TCAC-GmbH potwierdziło dokładność pomiarową dla urządzeń zliczających firmy iris, wynoszącą ponad 99%. Poziom błędu wynoszący 0,9% w przypadku pasażerów wsiadających do pojazdu i -0,2% w przypadku osób wysiadających z pojazdu, był poniżej limitów wskazanych w nowej specyfikacji VDV457, zarówno pod względem liczby przewożonych pasażerów, jak i wydajności transportu (liczba pasażerokilometrów).

System zarządzający rozkładem jazdy firmy SIGNON Deutschland GmbH (wcześniej Hamburg-Consult) został również poddany certyfikacji. W rezultacie system obejmujący między innymi elementy planowania tras, kontroli jakości i eksploatacji spełnia wszystkie nowe wymagania wg. normy VDV 457. Ekspertyza dr Ritschela (TCAC GmbH Dresden) stwierdza, że rnv bezwzględnie spełnia wymagania sprzętowe i programowe w zakresie korzystania z automatycznych systemów zliczania pasażerów w celu odpowiedniego podziału przychodów ze sprzedaży biletów w stowarzyszeniu transportowym Rhein-Neckar.

Firma rnv będzie stosowała automatyczne systemy zliczania pasażerów w celu podziału i wyrównania przychodów ze sprzedaży biletów w Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych (VRN).

Łącznie, przedsiębiorstwa komunikacyjne w tym związku posiadają ponad 350 tramwajów i autobusów. Z tego ponad 25% wszystkich pojazdów jest wyposażonych w automatyczny system zliczania pasażerów. Aktualnie więcej niż 90 pojazdów jest wyposażonych w urządzenia do zliczania pasażerów IRMA typu IRMA 3D i IRMA ADVANCED. W związku VRN, stosuje się urządzenia zliczające pasażerów firmy iris już od 2001 roku.

Dane i informacje z automatycznych systemów zliczania pasażerów są wykorzystywane nie tylko do celów planowania i podziału przychodów ze sprzedaży biletów, ale służą również jako podstawa do podejmowania decyzji w sprawie obecnie planowanej rozbudowy sieci tras: w ramach projektu „Stadtbahn-Nord”, linie 4 i / lub 5 zostaną przedłużone przez Wohlgelegen i Käfertal do dzielnicy Gartenstadt i uzupełnione innymi autobusami (wahadłowymi) w tym obszarze. Automatycznne systemy zliczania pasażerów dostarczały w tym celu ważne i kluczowe dane o ilości przewiezionych pasażerach.

Ponadto automatyczne zliczanie pasażerów jest już wykorzystywane do szerokiego zakresu innych zadań. Automatycznie uzyskane dane pomagają w określaniu rozmiarów pojazdów, w ocenie skarg pasażerów czy ustalaniu objazdów. Oprócz tego, dane te służą do udokumentowania zwiększonego zapotrzebowania na usługę transportową. Rozszerzenie ruchu linii 5 na dwa tory, zwiększenie częstotliwości kursów w weekendy lub w godzinach wieczornych pozwoliło wygenerować dodatkowe przychody.

Między innymi dlatego, czujniki do automatycznego zliczania pasażerów IRMA firmy iris uzyskały potwierdzenie pożądanej jakości  „1% błąd w zliczaniu pasażerów komunikacji lokalnej”.

(Artykuł prasowy z „Verkehr + Technik” nr 2, 2016)

Dzięki naszym rozwiązaniom, możliwe jest zoptymalizowanie transportu publicznego

Zapytaj o IRMA MATRIX