iris-GmbH uses cookies on this website to enhance the user experience and provide the best possible service. By continuing to browse the website, you consent to our use of cookies. For further information please see our Privacy Policy.
Referencje

Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (rnv)

Firma Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (rnv) z główną siedzibą w Mannheim obsługuje linie autobusów miejskich, tramwajów i autobusów w Mannheim, Heidelbergu oraz Ludwigshafen i posiada tam większe zajezdnie dla ww. pojazdów.

Mannheim, NIemcy

W ramach certyfikacji automatycznych systemów zliczania pasażerów IRMA i systemów wspomagających zainstalowanych we flocie pojazdów firmy rnv oraz odpowiednio dopasowanych do nich rozkładów jazdy, wszystkie systemy składowe zostały poddane szczegółowej kontroli przez firmę TCAC-GmbH z Drezna.

Wiosną 2015 roku Biuro Certyfikacyjne TCAC-GmbH potwierdziło dokładność pomiarową dla urządzeń zliczających firmy iris, wynoszącą 99%. Poziom błędu wynoszący 0,9% w przypadku pasażerów wsiadających do pojazdu i -0,2% w przypadku osób wysiadających, był poniżej limitów wskazanych w nowej specyfikacji VDV457 zarówno w przypadku liczby przewożonych pasażerów, jak i wydajności komunikacyjnej (liczba pasażerokilometrów).

System składowy dopasowujący rozkład jazdy firmy SIGNON Deutschland GmbH (wcześniej Hamburg-Consult) został poddany certyfikacji. W rezultacie system obejmujący między innymi elementy planowania tras, kontroli jakości i eksploatacji spełnia wszystkie wymagania normy VDV 457. Ekspertyza dr Ritschela (TCAC GmbH Dresden) stwierdza, że rnv bezwzględnie spełnia wymagania sprzętowe i programowe w zakresie korzystania z automatycznego systemu zliczania pasażerów w celu dystrybucji przychodów z biletów w stowarzyszeniu transportowym Rhein-Neckar.

Firma rnv będzie stosowała automatyczne systemy zliczania pasażerów w celu podziału i wyrównania przychodów ze sprzedaży biletów w Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych (VRN).

Łącznie, przedsiębiorstwa komunikacyjne w tym związku posiadają ponad 350 tramwajów i autobusów. Z tego ponad 25% wszystkich pojazdów jest wyposażonych w automatyczny system zliczania pasażerów. Aktualnie więcej niż 90 pojazdów jest wyposażonych w urządzenia do zliczania pasażerów IRMA typu IRMA 3D i IRMA ADVANCED. W związku VRN, stosuje się urządzenia zliczające pasażerów firmy iris już od 2001 roku.

Dane i informacje z automatycznego systemu zliczania pasażerów są używane nie tylko do planowania oraz podziału i wyrównywania przychodów ze sprzedaży biletów. Dane te stanowiły również np. podstawę do podjęcia decyzji odnośnie aktualnego rozszerzania sieci linii komunikacyjnych: w projekcie „Kolej Miejska Północ” dotyczącym Wohngelegen i Käfertal w Gartenstadt linie 4 i 5 są od 2016 roku wydłużane i były uzupełniane dalszymi autobusami dojazdowymi na miejscu. Automatyczny system zliczania pasażerów dostarczał w tym celu ważnych danych o pasażerach.

Dodatkowo, automatyczny system zliczania pasażerów zakładu komunikacyjnego jest stosowany do wielu innych zadań. W szczególności w kwestiach planowania ruchu komunikacyjnego, jak ustalania rozmiaru połączeń, oceny problemów podróżnych lub określania objazdów, stosowane są właśnie dane uzyskane z systemu zliczania pasażerów. Oprócz tego, dane służą do dokumentowania zwiększonego zapotrzebowania na ulepszoną ofertę transportową. W taki sposób generowane mogą być większe dochody dodatkowe, np. poprzez rozszerzenie ruchu linii 5 na dwa tory, zwiększenie częstotliwości kursów w weekendy lub w godzinach wieczornych. 

Dzięki temu, urządzenia do zliczania pasażerów IRMA firmy iris mogą ponownie uzyskać tak pożądaną jakość „1% błąd w zliczaniu pasażerów komunikacji lokalnej”.

(Artykuł prasowy z „Verkehr + Technik” nr 2, 2016)

Dzięki naszym rozwiązaniom, możliwe jest zoptymalizowanie transportu publicznego

Zapytaj o IRMA MATRIX