Aktualności

IRMA 6 z certyfikatem ITxPT!

| 2023-07-18 |

ITxPT promuje ustandaryzowane systemy informacyjne w transporcie publicznym w celu zwiększenia wydajności i zwiększenia potencjału innowacyjnego.

 

Czujnik IRMA 6 został certyfikowany zgodnie ze standardem ITxPT.

Czujnik do automatycznego zliczania pasażerów (AZP) spełnił wszystkie wymagania w procesie nadawania etykiety ITxPT.

Dzięki certyfikatowi ITxPT v2.1.1, the czujnik IRMA 6 jest ustandaryzowanym, kompatybilnym i nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia dokładne dane dotyczące zliczania pasażerów i umożliwia bezproblemową integrację z innymi systemami IT w transporcie publicznym, co przekłada się na poprawę wydajności operacyjnej i lepszą organizację przewozów.

Co to jest ITxPT?

ITxPT (Information Technology for Public Transport) to stowarzyszenie branżowe non-profit, którego celem jest promowanie interoperacyjności i standaryzacji systemów i produktów IT w transporcie publicznym. 
ITxPT zapewnia ramy otwartych standardów, specyfikacji i wytycznych, które umożliwiają płynną współpracę różnych rozwiązań IT i urządzeń w transporcie publicznym.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę itxpt.org.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tu dla Ciebie