Berlin

Za kulisami

Jesteśmy tu dla Ciebie!

[Translate to Polski:]

W tym szczególnym czasie podjęliśmy specjalne działania, aby chronić naszych pracowników i nadal być blisko z Państwem. Ponad 60% całego naszego zespołu pracuje obecnie z domu i korzysta z wszelkich dostępnych kanałów komunikacji.

Mimo to, w naszej firmie są ludzie, którzy produkują, testują, sprawdzają, komunikują się i pracują dla Państwa na miejscu. Chcielibyśmy przedstawić wam niektórych z tych ludzi.

Kim właściwie jest firma iris?

W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka twarzy firmy iris. Zapytaliśmy ich wszystkich, co się dla nich zmieniło.

To jest Katrin

Kierownik produkcji. Jej zadaniem jest organizowanie etapów pracy i procesów produkcyjnych w produkcji.

Jest również specjalistą ds. bezpieczeństwa pracy i w obecnej sytuacji zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie zaleceń dotyczących odpowiednich odległości w miejscu pracy, higieny i przenoszenia miejsca pracy do domu.

Co jest teraz inne:

"To, co w tej chwili jest dla mnie inne, to fakt, że nie ma tu wielu kolegów. Dla mnie trochę się uspokoiło. Nie otrzymuję tak wielu próśb - dlatego mogę skupić się na potrzebach mojego zespołu."

To jest Andre

Pracuje na produkcji i montuje analizatory. W chwili obecnej jest przedstawicielem w dziale technologicznym realizując zlecenia serwisowe.

Nie może wykonywać swojej pracy w domu, dlatego pozostaje na miejscu. Mówi, że dla Niego tak naprawdę dużo się nie zmieniło. Jest tu po prostu mniej kolegów.

To jest Daniel

Daniel pracuje w dziale rozwoju sprzętu. Jest na miejscu, bo nie może zabrać ze sobą pracy do domu. Zajmuje się również dostawami komponentów, które właśnie przychodzą.

"Jest tu niewielu ludzi. Dlatego jest to duże wyzwanie organizacyjne. Ponadto musimy pogodzić opiekę nad dziećmi z pracą - nie jest to łatwe zadanie. "

To jest Thomas

Thomas pracuje w dziale techniki pomiarowej i jest odpowiedzialny za konserwację i serwisowanie stacji pomiarowych.

Thomas jest dużo szybszy w pracy, ponieważ ulice są tak puste.

To jest Ulf

Ulf kieruje działem Customer Operations. Obejmuje to kierowników projektów, obsługę posprzedażną i zarządzanie zamówieniami. Jego biuro jest obecnie jedynym miejscem, gdzie nie ma więcej niż dwóch osób. Cały dział został przeniesiony do pracy zdalnej, a jednak zawsze są zadania, którymi trzeba się zająć na miejscu. Od czasu do czasu przychodzą zamówienia na nasz faks, które muszą zostać odebrane i odpowiednio procesowane. Są też sprawy, które można załatwić lepiej i szybciej w biurze, niż w domu. Dlatego przychodzi do pracy raz lub dwa razy w tygodniu.

Spokój i cisza są dla niego również wyjątkowe. Ponadto cieszy się, że w tej szczególnej sytuacji jego zespół pracuje tak niezawodnie i sprawnie.

To jest Heidemarie

Pracuje w dziale Customers Operations i jest odpowiedzialna za obsługę posprzedażną i reklamacje.

"Jest niezwykle cicho - na ulicach, a także w firmie"

To jest Ole

Ole jest liderem grupy ds. badań i rozwoju w obszarze IoT. Opracowuje oprogramowanie i zarządza projektami. Obecnie jest w firmie, ponieważ cały jego dział pracuje w domu. Korzysta z okazji, aby kontrolować wszystko co niezbędne z firmy i  testuje swoje rozwiązania.

Ole mówi, że obecnie brakuje mu komunikacji międzyludzkiej.

To jest Christian

Jest odpowiedzialny za sprzedaż w regionach niemieckojęzycznych. Wyjątkowo jest w firmie, aby po kilku dniach wakacji skoordynować projekty ze swoją koleżanką. Następnie będzie dostępny dla swoich klientów i kolegów zdalnie - za pośrednictwem swojego biura domowego.

"Sposób pracy zdalnej jest inny, ponieważ nie ma już możliwości koordynacji z kolegami z różnych działów w szybki i bezpośredni sposób. Jestem jednak zaskoczony, że nasze procesy wewnętrzne są tak dobrze realizowane na inne sposoby".

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tu dla Ciebie