Referencje

Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (rnv)

Firma Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (rnv) z główną siedzibą w Mannheim obsługuje linie autobusów miejskich, tramwajów i autobusów w Mannheim, Heidelbergu oraz Ludwigshafen i posiada tam większe zajezdnie dla ww. pojazdów.

Mannheim, NIemcy

W ramach certyfikacji automatycznych systemów zliczania pasażerów IRMA i systemów wspomagających zainstalowanych we flocie pojazdów firmy rnv oraz odpowiednio dopasowanych do nich rozkładów jazdy, wszystkie systemy składowe zostały poddane szczegółowej kontroli przez firmę TCAC-GmbH z Drezna.

Wiosną 2015 roku Biuro Certyfikacyjne TCAC-GmbH potwierdziło dokładność pomiarową dla urządzeń zliczających firmy iris, wynoszącą 99%. Poziom błędu wynoszący 0,9% w przypadku pasażerów wsiadających do pojazdu i -0,2% w przypadku osób wysiadających, był poniżej limitów wskazanych w nowej specyfikacji VDV457 zarówno w przypadku liczby przewożonych pasażerów, jak i wydajności komunikacyjnej (liczba pasażerokilometrów).

System składowy dopasowujący rozkład jazdy firmy SIGNON Deutschland GmbH (wcześniej Hamburg-Consult) został poddany certyfikacji. W rezultacie system obejmujący między innymi elementy planowania tras, kontroli jakości i eksploatacji spełnia wszystkie wymagania normy VDV 457. Ekspertyza dr Ritschela (TCAC GmbH Dresden) stwierdza, że rnv bezwzględnie spełnia wymagania sprzętowe i programowe w zakresie korzystania z automatycznego systemu zliczania pasażerów w celu dystrybucji przychodów z biletów w stowarzyszeniu transportowym Rhein-Neckar.

Firma rnv będzie stosowała automatyczne systemy zliczania pasażerów w celu podziału i wyrównania przychodów ze sprzedaży biletów w Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych (VRN).

Łącznie, przedsiębiorstwa komunikacyjne w tym związku posiadają ponad 350 tramwajów i autobusów. Z tego ponad 25% wszystkich pojazdów jest wyposażonych w automatyczny system zliczania pasażerów. Aktualnie więcej niż 90 pojazdów jest wyposażonych w urządzenia do zliczania pasażerów IRMA typu IRMA 3D i IRMA ADVANCED. W związku VRN, stosuje się urządzenia zliczające pasażerów firmy iris już od 2001 roku.

Dane i informacje z automatycznego systemu zliczania pasażerów są używane nie tylko do planowania oraz podziału i wyrównywania przychodów ze sprzedaży biletów. Dane te stanowiły również np. podstawę do podjęcia decyzji odnośnie aktualnego rozszerzania sieci linii komunikacyjnych: w projekcie „Kolej Miejska Północ” dotyczącym Wohngelegen i Käfertal w Gartenstadt linie 4 i 5 są od 2016 roku wydłużane i były uzupełniane dalszymi autobusami dojazdowymi na miejscu. Automatyczny system zliczania pasażerów dostarczał w tym celu ważnych danych o pasażerach.

Dodatkowo, automatyczny system zliczania pasażerów zakładu komunikacyjnego jest stosowany do wielu innych zadań. W szczególności w kwestiach planowania ruchu komunikacyjnego, jak ustalania rozmiaru połączeń, oceny problemów podróżnych lub określania objazdów, stosowane są właśnie dane uzyskane z systemu zliczania pasażerów. Oprócz tego, dane służą do dokumentowania zwiększonego zapotrzebowania na ulepszoną ofertę transportową. W taki sposób generowane mogą być większe dochody dodatkowe, np. poprzez rozszerzenie ruchu linii 5 na dwa tory, zwiększenie częstotliwości kursów w weekendy lub w godzinach wieczornych. 

Dzięki temu, urządzenia do zliczania pasażerów IRMA firmy iris mogą ponownie uzyskać tak pożądaną jakość „1% błąd w zliczaniu pasażerów komunikacji lokalnej”.

(Artykuł prasowy z „Verkehr + Technik” nr 2, 2016)

Dzięki naszym rozwiązaniom, możliwe jest zoptymalizowanie transportu publicznego

Zapytaj o IRMA MATRIX